I Linusuvon

RM45.00

Buku terbitan Perpustakaan Negeri Sabah ini adalah hasil pertama Projek Read Matunggong. Projek tersebut dikendalikan oleh Jawatankuasa Kerja Read Matunggong yang merupakan sebuah usahasama di antara Perpustakaan Negeri Sabah dan Persatuan Kebudayaan Kadazandusun (KDCA) Matunggong yang ditubuhkan pada 29 Mac 2007.

Objektif Projek ini adalah seperti berikut:-
* Memulihara dan mendokumentasikan khazanah warisan dan kebudayaan kaum Rungus di Sabah;
* Memperkaya bahan-bahan bacaan dan rujukan Bahasa Rungus dalam bentuk bercetak dan tidak bercetak;
* Mempromosi dan memperkembangkan khazanah warisan dan kebudayaan kaum Rungus di Sabah, dan seterusnya
* Membantu mempertingkatkan taraf sosio-ekonomi kaum Rungus.

Akronim bagi READ = Rungus Education And Development

Availability: Out of stock SKU: 1D1-1P2-ILIN M5 Category:

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 16 × 1 × 23 cm